background

Důležité informace před závodem!

- PŘIHLAŠOVÁNÍ PŘES INTERNET je možné pouze do středy 5. 6. 2013. Po tomto datu se bude možné přihlásit ještě na prezenci v pátek 7. 6. nebo sobotu 8. 6. v sokolovně v Proseči  (viz. propozice).

- ÚSCHOVNA KOL - nedávejte přiležitost zlodějům, uschovejte si zdarma kolo u prezence (Proseč, sokolovna) - mapa.

- PLATBA STARTOVNÉHO - prosíme závodníky, aby platby převodem uskutečnili nejpozději ve čtvrtek 6. 6. 2013, platby po tomto datu nemusí být včas připsány na náš účet. Opožděné platby prosím doložte výpisem plateb nebo potvrzením o podání příkazu k úhradě. Zaplatit startovné bude možné u ještě prezenci v hotovosti, přesto doporučujeme uhradit startovné převodem včas, aby Vaše prezence byla rychlejší.

- ZÁVONÍCI MLADŠÍ 18 LET - závodník, který nedosáhne v den závodu 18 let, musí mít při prezenci souhlas zákonného zástupce. Bez tohoto souhlasu nemůže závodník startovat.

- VÝDEJ JÍDLA PRO ZÁVODNÍKY ve školní jídelně - od 11.00 do 17.00 hod. - mapa.