background

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ZÁVODU BYLO UKONČENO. JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE NA ZÁVOD NA TRATI 100, 50, 25 KM A RODIINÉ TÝMY PŘIHLÁSIT.

TRATĚ 10, 5, 1 KM A 300 M SE MOHOU DOHLÁSIT NA PREZENCI V PÁTEK NEBO V SOBOTU.

Ceny platí pro přihlášené a zaplacené startovné do 21. 5. 2017!!

 • 100 km závod - startovné 399,- Kč
 • 50 km závod - starovné 399,- Kč
 • 25 km závod - startovné 399,- Kč
 • 25 km závod junioři - startovné 349,- Kč

 

Ceny platí pro přihlášené a zaplacené startovné do 21. 5. 2017!!

 • 10 km dětský závod - startovné 149,- Kč
 • 5 km dětský závod - startovné 99,- Kč
 • 1 km dětský závod - startovné 69,- Kč
 • 300 m dětský závod - startovné 69,- Kč

Souhlas zákonného zástupce se závodem (PDF)

 

Ceny platí pro přihlášené a zaplacené startovné do 21. 5. 2017!!

 • 20 km rodinný závod - startovné 499,- Kč (startovné za celý tým)

Rodinný tým - 3 až 5 osob z toho alespoň jedno dítě do 12 let, které samostatně pojede na kole (děti ve vozíku za kolo, na tažné tyči, v cyklosedačce apod. se nepočítají jako takovýto člen týmu). Celý tým se musí přhlásit najednou, případná dohláška dalších členů již není možná.

Souhlas zákonného zástupce se závodem (PDF)

 

 • Pivní triatlon - startovné 250,- Kč
 • Pivní sprint - startovné 60,- Kč

Způsob přihlášení se do závodu:

 • Elektronicky - viz výše (od 20. 3. 2017 do středy 31. 5. 2017).

Pro kategorie 100, 50, 25 a 20 km nebudou možné dohlášky na místě při prezenci!!!! Závodníci a týmy se mohou na závod přihlásit pouze elektronicky!!! (do 31. 5. 2017). Není podmínkou uhradit startovné, to stačí až na místě při prezenci. Pokud ale nebude startovné uhrazeno do 21. 5. 2017, platí plná cena startovného a pro kategorie 100, 50 a 25 km nebude připraveno jídlo, na které má závodník nárok v rámci startovného.

Limit pro závod je 700 závodníků z kategorií 100, 50, 25 km. Ostatní kategorie se do limitu nezapočítávají.

Při vyplňování používejte diakritiku. Usnadňuje to vyhledávání při prezenci. Tak jak jméno vyplníte, tak Vám bude natištěno na startovní číslo.

 • Osobně - pátek 2. 6. 2017 (17 - 22 hod.) a sobota 3. 6. 2017 (7 - 9 hod.) v prostorách ZŠ Proseč - pouze kategorie 10 km, 5 km, 1 km a 300 m.